קורסי שירות

מס׳ שם course-name נק״ז היקף group / website / teacher מחלקות מקבלות קדם
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-20:   פיינגולד   מריו
2019B-30:   פיינגולד   מריו
204 20311391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1241 פיסיקה 1ג למדעי הבריאות
Physics 1 c for Health Sciences
Physics 1 c for Health Sciences 4 3-2-0 2019B-10:   גולברייך יפים
2019B-11:    
2019B-12:    
477 20119401
203-1-1331 פיסיקה 1ג למדעי הטבע
Physics 1 c Natural Sciences
Physics 1 c Natural Sciences 4 3-2-0 2019B-10:   באר אברהם
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-14:    
2019B-15:    
2019B-16:    
2019B-17:    
205, 206, 202 20119141, 20119811, 20119431
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים
Introuction To Mechanics for Chemistry students
Introuction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2019A-10:   בניסטי דוד חי 204
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר
Physics 1B enhanced
Physics 1B enhanced 3.5 3-1-0 2019B-10:    
2019B-11:    
2019B-12:    
369 58152035, 50056, 20119711
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל
Physics 1A for Students of Electrical Engineering
Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2019A-10:   מאירוביץ ויקטור
2019A-20:   ציטרין   עדי
2019A-11:   אילני   גדעון
2019A-12:   אילני   גדעון
2019A-13:   אילני   גדעון
2019A-14:   גל   יותם
2019A-21:   שרף   יותם
2019A-22:   שרף   יותם
2019A-23:   שרף   יותם
2019A-24:   גל   יותם
2019B-10:   שמיר   מעוז
2019B-11:    
2019B-12:    
361, 202, 381, 201, 367, 371, 912 58152035, 20119811, 50056, 2031111, 20119671
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2019B-10:   פולמן רון
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:    
365 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1391 פיסיקה 1ב
Physics 1B
Physics 1B 3.5 3-1-0 2019A-10:   קגנוביץ אלכסנדר
2019A-11:   קאלוס   איתי
2019A-12:   קאלוס   איתי
2019A-13:   קאלוס   איתי
2019A-14:   צדק   יובל
2019A-15:   פישל בן כנען   אייל
2019A-16:   פישל בן כנען   אייל
2019A-17:   צדק   יובל
2019B-10:    
2019B-20:   יגאל   תומר
2019B-30:   גדלין   מיכאל
2019B-40:   רגב   עידו
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-14:    
2019B-15:    
2019B-21:    
2019B-22:    
2019B-23:    
2019B-24:    
2019B-25:    
2019B-31:    
2019B-33:    
2019B-34:    
2019B-35:    
2019B-36:    
2019B-41:    
2019B-42:    
364, 373, 369, 374, 202, 365, 363, 371, 372, 206, 955, 912, 204, 201, 143 20119751, 20119711, 20311341, 20119811, 20119141, 50056, 2031111, 20112361
203-1-1431 פיסיקה 2 ג'
Physics 2C
Physics 2C 4 3-2-0 2019A-10:   ברמשנקו בוריס
2019A-11:    
2019A-12:   חזן   ציון
2019A-13:   חזן   ציון
2019A-14:   קסירר   שחר
2019A-15:   צוק   עומר
2019A-16:    
205, 206, 477, 202 20311331
203-1-1471 פיסיקה 2א
Physics 2A
Physics 2A 3.5 3-1-0 2019A-10:   כוגנוב גנדי
2019A-11:    
2019B-10:   ליובלינסקי   מיכאל
2019B-20:   כוגנוב   גנדי
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-21:    
2019B-22:    
2019B-23:    
371, 367, 361, 202, 381, 201 20311371, 201111, 20119671, 36111081
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ביטון   יעקב
2019B-30:   ביטון   יעקב
2019B-40:   ביטון   יעקב
2019B-50:   ביטון   יעקב
365 20311383 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1491 פיסיקה 2ב
Physics 2B
Physics 2B 3.5 3-1-0 2019A-10:   ברמשנקו בוריס
2019A-20:   רורליך   דניאל
2019A-11:   אפסל   רועי
2019A-12:   אפסל   רועי
2019A-13:    
2019A-21:   הכט   הראל
2019A-22:   הכט   הראל
2019A-23:   נגר   יותם
2019B-10:   יוכליס   אריק
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-14:    
363, 365, 204, 364, 362 20311391
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2019A-10:   רחמילוב דוד
2019A-20:   רחמילוב   דוד
2019A-30:   רחמילוב   דוד
2019A-40:   רחמילוב   דוד
363 20311391
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2019A-10:   ביטון יעקב
2019A-20:   ביטון   יעקב
2019A-30:   ביטון   יעקב
367
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר
Physics 2B reinforced
Physics 2B reinforced 4 3-2-0 2019A-10:   גולברייך יפים
2019A-11:   נגר   יותם
2019B-10:   גנדלמן   אדוארדו
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
204, 374
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר
Physics 2B enhanced
Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2019A-10:   מרדכי שאול
2019A-11:   שיראקוב   אברי
2019A-12:   נגר   יותם
2019A-13:   שיראקוב   אברי
2019A-14:   שיראקוב   אברי
2019A-15:   נגר   יותם
362, 365 36211061
203-1-2391 פיסיקה 3א
Physics 3A
Physics 3A 3.5 3-1-0 2019A-10:   ריץ' דניאל
2019A-20:   ריץ'   דניאל
2019A-11:   עירוני   יואב
2019A-12:   עירוני   יואב
2019A-13:   אסבן   אופק
2019A-21:   אסבן   אופק
2019A-22:   אסבן   אופק
2019A-23:   אסבן   אופק
361, 202, 381 20311471, 50051013, 201121, 20119681
203-1-2421 פיסיקה 3ב
Physics 3B
Physics 3B 2.5 2-1-0 2019B-10:   פולמן רון
2019B-11:    
2019B-12:    
365,204 20311721, 20311491, 20311721