המחלקה לפיסיקה

תכנית לימודים לתואר ראשון (.B.Sc)

 

כללי

תוכנית הלימודים בפיסיקה ללימודי הסמכה לתואר .B.Sc מכוונת להכשרת הסטודנטים להוראת הפיסיקה ולעבודת מחקר בפיסיקה ניסויית ועיונית, הן בנושאים בסיסיים והן בנושאים שימושיים.

המחלקה לפיסיקה מציעה לתלמידיה את מגמות הלימוד המפורטות להלן.
במגמות אלה נמשכים הלימודים שלוש שנים ומקנים תואר ראשון בפיסיקה.

המחלקה לפיסיקה מאפשרת שלושה מסלולים משולבים לתואר כפול המפורטים להלן.
הלימודים נמשכים ארבע שנים ומקנים שני תארים, תואר ראשון בפיסיקה ותואר ראשון נוסף במחלקה המשולבת.

תוכניות הלימודים בנויות כך שמרבית המקצועות הם מקצועות חובה והשאר ייבחרו על-ידי הסטודנט/ית  בהתאם להתעניינותו/ה ולמגמה/מסלול הנבחרים. כדי להקל על הסטודנט/ית, מפורטת בהמשך תוכנית לימודים מומלצת הכוללת את מקצועות החובה לפי סמסטרים.

על הסטודנט לצבור מספר נקודות בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה 1.
תכנית הלימודים המוצעת מוצגת בטבלה 2.
פירוט של קורסי חובה נמצא בטבלה 3.
פירות של קורסי בחירה נמצא בטבלה 4.

סטודנטים במסלול הכללי יוכלו להחליף את מקצועות הבחירה החופשית, במקצועות המתאימים של המחלקה להכשרת מורים, עד 6 נקודות, כחלק מהדרישות לקבלת תעודת הוראה.

 

מסלול חדש - פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים


התוכנית המשולבת "פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים" מיועדת להכשיר סטודנטים בשני התחומים. לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר BSc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר BSc בפיסיקה. לפיכך, בוגר התוכנית יוכל (ויעודד) להמשיך ללא השלמות לתואר שני במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים או במחלקה לפיסיקה לפי בחירתו.

יש תחומי חפיפה רבים והפריה הדדית בין הנדסת חשמל ופיסיקה. למשל הנושאים: הנדסת קרינה אלקטרומגנטית מבוסס על חוקים פיסיקליים בסיסיים כדוגמת משואות מקסוול, כמו כן אלקטרואופטיקה מבוססת על תורת האור , תאור תופעות בעזרת קרניים, חוקי ההתפשטות של קרניים, עקיפה והתאבכות ועוד. בשנים האחרונות אנו עדים לשיתוף פעולה מחקרי הולך וגובר בין חוקרים משני התחומים, כפי שמשתקף בעיתונים כמו IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Applied Physics, Physical Review, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques.

תוכנית זו באה להכשיר סטודנטים "דו-לשוניים" בשני התחומים. התוכנית מיועדת לתלמידים הרוצים לקבל בסיס איתן בהנדסת חשמל ומחשבים ופיסיקה. בהנדסת חשמל נציין את התחומים הבאים: תקשורת ותורת המידע, עיבוד אותות, בקרה ותורת המערכות, אנטנות והתפשטות גלים. בפיסיקה נציין במיוחד את התחומים הבאים: מכניקה קלאסית, תורת הקונטים, ותרמודינמיקה.

קיימות במוסדות שונים תוכניות המאפשרות לבוגר אחת משתי המחלקות לקבל תואר בשניה תוך השלמת החובות לתואר. ייחודה של תוכנית זאת הוא בניסיון לשילוב הדוק בין שני התחומים לכל אורך הלימודים. זאת על ידי תוכנית לימודים שתוכננה בקפידה ובנוסף הנחיה אישית לכל סטודנט בתוכנית מרגע קבלתו ללימודים. התוכנית היא אתגרית, עקב עומס לימודים גדול מחד גיסא והכוונה ליצור מאגר סטודנטים עם נטייה להמשיך לימודים לתארים גבוהים מאידך.

את פרטי התוכנית ניתן למצוא במקביל גם באתר זה וגם באתר של הנדסת חשמל.