בעמוד זה  אנו מרכזים אינפורמציה על תנאי קבלה, מלגות לתואר ראשון, מלגות לתלמידי מחקר, מינוי אסיסטנטים

מידע של האוניברסיטה לכלל המועמדים בכל הפקולטות מצוי בקישור  http://welcome.bgu.ac.il

מוקד מידע למועמדים בנושאי הרשמה ושכר לימוד 08-6461600

עמוד זה נמצא "בתהליך עדכון" מתמיד ולכן אין להתיחס אליו כאל מסמך מחייב.

תנאי קבלה לתואר ראשון

הנחות יסוד:
(א) מכסה: תשתיות המחלקה לפיסיקה מאפשרות קליטה של כ-80 סטודנטים לשנה.
(ב) סינון: אנו מוכנים לקלוט כל סטודנט שיש לו פוטנציאל הצלחה.
(ג) דרישת קדם: בגרות בפיסיקה או רקע שקול

נוהל:
(1) מתקבל כל מועמד חסר רקע אקדמי שעומד בדרישות הקבלה הסטנדרטיות (פרוט בהמשך).
(2) מתקבל כל מועמד שעומד בדרישות אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה (פרוט בהמשך).
(3) בעלי רקע אקדמי קודם - הטיפול יועבר ליו"ר ועדת הוראה.
(4) מקרים חריגים - יטופלו על ידי הגורמים המקצועיים במדור רישום.
(5) ניתן לקבל מועמד חריג "על תנאי" (ראה הסבר להלן).
(6) ניתן לקבל סטודנטים לאחר הפסקת לימודים (ראה תנאי קבלה להלן).

חריגים:
הקטגוריה "מקרה חריג" כוללת מקרים שבהם נתוני הקבלה אינם מאפשרים "קבלה אוטומטית" אך הם נראים יוצאי דופן לטובה מבחינה סטטיסטית. בפרט, הקטגוריה "מקרה חריג" כוללת את המקרה שבו למועמד נתונים גבוהים אבל אין לו בגרות או רקע שקול בפיסיקה  5 יח"ל. במקרה כזה ניתן לקבל את המועמד לתכנית לימודים מומלצת בפריסה של 4 שנים (ראה פרטים בשנתון). המועמד החריג יקבל מכתב בנוסח הבא:

אנו שמחים להודיעך, שלאור נתוניך הגבוהים, התקבלת ללימודים במחלקה לפיסיקה, למרות שאין לך בגרות בפיסיקה או שאינך עומד בדרישות הסף בבגרות. ללא בגרות בפיסיקה הסיכויים להתמודד בהצלחה עם חומר הלימודים הם נמוכים. לפיכך, הקבלה היא לתכנית בפרישה של 4 שנים (ראה פרטים בשנתון). לחילופין אתה יכול ללמוד את הקורס מבוא לפיזיקה בכוחות עצמך או במסגרת חוץ-אוניברסיטאית (למשל קיים קורס קייץ של הנדסה במסגרת המכינה).  נו מציעים שתשקול בזהירות את האופציות שעומדות בפניך, ושלא תיקח סיכונים מיותרים. אם התרחקת מהלימודים (צבא?) עדיף להאריך את הלימודים בשנה, לללמוד בנינוחות את לימודי המבוא והמתמטיקה, ולא להסתכן בסחרור אקדמי. בהצלחה.

חזרה מהפסקת לימודים:

דרישות הקבלה עבור מועמד חסר רקע אקדמי

מועמד לתכנית הלימודים הרגילה בפיסיקה צריך להיות בעל בגרות 5 יח"ל בפיסיקה או רקע שקול, כמוגדר על ידי מדור רישום. ציון עובר בקורס "יסודות הפיסיקה א" (20113) או "יסודות הפיסיקה" (20125) או "מכניקה" (20215) של האוניברסיטה הפתוחה הוא חליפי לציון בגרות בפיסיקה 5 יח"ל.

הגדרות:
Math5
- ציון בגרות במתמטיקה בהיקף של  5 יחידות לימוד
Math4 - ציון בגרות במתמטיקה בהיקף של 4  יחידות לימוד
Phys - ציון בגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד
B - ממוצע בגרות
Q - ציון פסיכומטרי "כמותי"
V - ציון פסיכומטרי "מילולי"
E - ציון פסיכומטרי "אנגלית"
S
- ציון פסיכומטרי משוקלל (ראה להלן)
SC - דרוג "סכם כמותי" (ראה להלן)


נוסחת דרוג המועמדים הנוכחית:

S =  7 Q +2 V + E

SC = average of  B and S 

בנוסחאות לעיל כל הפרמטרים עוברים "תיקנון" ביחס לאוכלוסית המועמדים.
לכן על הסטודנט להעזר ב"מחשבון"  של מדור רישום.


תנאי קבלה:

בגרות מתמטיקה:   Math5 > 70 או Math4 > 85

בגרות פיסיקה:   Phys > 70

סף נדרש להרשמה: SC = 500

דרוג שנחשב לרע:  SC < 550

סף קבלה אוטומטית:  SC = 600

דרוג שנחשב לטוב:  SC > 650 


תנאי קבלה למסלול משולב פיסיקה עם הנדסת חומרים:
למסלול זה יתקבלו מועמדים שעמדו בדרישות הקבלה של שתי המחלקות: פיסיקה והנדסת חומרים.

תנאי קבלה למסלול משולב פיסיקה עם הנדסת חשמל ומחשבים:
למסלול זה יתקבלו תלמידים עם ציוני בגרות גבוהים, בעלי ציון פסיכומטרי מעל 700,
או
אשר סיימו שנה אחת במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים בציון ממוצע 80 לפחות.
על המועמד לתאם ראיון אישי עם נציגי המחלקות (דרך מזכירות פיסיקה / הנדסה).

תנאי קבלה למסלול משולב פיסיקה ומדעי המחשב:
תלמידים חדשים במסלול זה צריכים לעמוד בתנאי הקבלה למדעי המחשב.
תלמידים ותיקים יוכלו להצטרף למסלול זה אם ישיגו ממוצע ציונים 82 בכל קורסי החובה של שנה א'.
החלטה על הקבלה למסלול תינתן ע"י ועדת קבלה משותפת לפי קריטריונים שיקבעו מדי שנה.

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

יש להשלים באו"פ קורסים התואמים ללפחות חמישה קורסים באב"ג (ראה טבלא) בממוצע ציונים מעל 80.

 בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70 לפחות.

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר מקצוע שם המקצוע נק מספר מקצוע שם המקצוע נק
20109
אלגברה 1     
6 201-1-9241 אלגברה  לפיסיקאים 5
20474
20492
אינפי  11    +
השלמות בחשבון אינטגרלי
6
2
201-1-9811 חדו"א 1 לחשמל 5
20423 חדו"א ב 6 201-1-9631 חדו"א של פונקציות מרובות משתנים2 5
20425 הסתברות למדעי המחשב 4 201-1-0131 תורת ההסתברות 1 3.5
20215
מכניקה3 6
203-1-1281
פיסיקה 1 5
20250
חשמל ומגנטיות3 6
203-1-2371
פיסיקה 2 5
20441 מבוא למדמ"ח Java 6 371-1-1671 תכנות הנדסי א 4


1    או  הקורס אינפי 1 (20106) שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמד את הקורס הישן (2016) אינו צריך ללמוד את הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי  (20492).
2    לא ינתן פטור על הקורס המשלים 'חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות' (201-1-9541).
3    פטור ינתן בתנאי שהציון  גבוה מ-75.

הערה:

*  מי שסיים באו"פ את הקורסים 'אינפי 1'  (‏20474‎) + 'השלמות בחשבון אינטגרלי' (‏20492)‏ (או את הקורס הישן אינפ 1 ( 20106))  בציון גבוה מ-75 ואת הקורס 'חדו"א ב' (‏20423‎)‏ בציון 70 לפחות, יהיה פטור במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס 'מבוא לשיטות מתמטיות' (‏203-1-1141‎), אך לא יזוכה במחלקה בנק"ז נוספות בגין פטור זה.


מלגות לסטודנטים בתואר ראשון


מלגות ושכר לתלמידי מחקר

מרכיבי ההכנסה  של סטודנטים לתארים מתקדמים הם כדלהלן:


1 מנה = 351 ש"ח עבור מסטרנט (קוד 2)
1 מנה = 462 ש"ח עבור דוקטורנט (קוד 30)
1 מנה = 514 ש"ח עבור פוסט (קוד 6)

ציון
מספר מנות מומלץ
מספר מנות מכסימאלי
מימון מחלקתי שנה א
מימון מחלקתי שנה ב מימון מחלקתי דוקטורנט
מעולה  92-100 10
15
שכ"ל + 7 מנות
אין הרעת תנאים(*)
6 מנות
טוב מאוד  84-91
8
13
שכ"ל + 6 מנות
אין הרעת תנאים(*)
 טוב  80-83
5
10
בהתאם ליתרות התקציב
0
-
 
חלוקת העוגה התקציבית מתבצעת בהתאם למגבלות התקציב בנקודת הזמן הרלבנטית. הטבלה לעיל היא לצורך מתן אינפורמציה בלבד. היא פחות או יותר משקפת את מגבלות התקציב בשנים האחרונות (2005-2006), ואין היא מחייבת בשום דרך את המחלקה. שכר ההוראה הוא  מרכיב נוסף בהכנסה של הסטודנט ואין אליו התיחסות בטבלה לעיל. מדובר כנראה בסכום טיפוסי של בערך 1600 ש"ח בתואר שני ו-2600  ש"ח בתואר שלישי (מרכיב שכר זה אינו מנוהל על ידי המחלקה).

מסלול הצטיינות

במסלול זה תלמיד תואר שני מקבל מהרגע הראשון 7 מנות מלגה לפחות ומשרה חלקית, ביחד לא פחות מ 5000 ש"ח לחודש. להלן התנאים לקבלה למסלול הצטיינות:

  1. ממוצע ציוני תואר ראשון 85 לפחות
  2. לבוגרי המחלקה: השתתפות בקורס "פרויקט", סיומו בציון 90 לפחות, מכתב המלצה ממנחה והמלצת וועדת הקבלה. ועדת קבלה רשאית אך לא חייבת לזמן את המועמד לראיון/מבחן קבלה.
  3. למועמדים ממוסדות אחרים: מכתב(י) המלצה ממוסד בו למדו לתואר ראשון והמלצה של ועדת קבלה לאחר מבחן/ראיון קבלה.
  4. לתלמידים  במסלול  הצטיינות לא תאושר  עבודה נוספת, מעבר למשרת עוזר הוראה  בסל ההצטיינות. הם יהיו חייבים להקדיש את כל זמנם ללימודים ומחקר.
  5. המשך קבלת המלגה יהיה תלוי בעמידה בתנאים שנקבעים ע"י הפקולטה.
  6. המשך עבודה כעוזר הוראה תלוי באיכות ההוראה ובהצלחה במילוי התפקיד.להלן קישורים לאתרי האוניברסיטה הכוללים מידע על מלגות ופרסי לימודים:

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholar/milgot.pdf

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/-scholarships_for_BA_MA_PhD.aspx

נוהל מינוי אסיסטנטים

הטיפול בחלוקת המלגות ובמינוי אסיסטנטים מרוכז על ידי הממונה על המינהל במחלקה (לילי אוחיון).
להלן פרטים על הנוהלים בהתייחס לסטודנטים של תואר שני ותואר שלישי.

תלמידי תואר שני:

מינוי כמתרגל ו/או מדריך מעבדה:

תלמידי תואר שני חדשים בוגרי המחלקה יש לפנות למזכירות הפקולטה למדעי הטבע ולבקש "לסגור תואר" .

למלא טפסי כח אדם - ניתן לקבל במזכירות המחלקה. יש לצרף:

קבלת מילגת קיום ו/או מילגת שכר לימוד

עליך להגיש בקשה בכתב המופנית לראש המחלקה.

מתן מילגת קיום מותנה בעמידה בדרישות התואר, בפרט עליך להיות רשום במהלך השנה הראשונה למקצועות החובה
בעדיפות תוענק מילגת קיום לסטודנטים עם ממוצע ציונים של 84 לפחות, המשך קבלת מילגה בשנה השניה מחייב ממוצע של 85.

כללים להענקת מילגת שכר לימוד

תלמידי תואר שלישי:

מינוי כמתרגל ו/או מדריך מעבדה:

לבוגרי המחלקה יש לבקש ממזכירות מוסמכים מדעי הטבע "לסגור תואר".

למלא טופס כח אדם - ניתן לקבל במזכירות המחלקה. יש לצרף:

קבלת מילגת קיום ו/או מילגת שכר לימוד

עליך להגיש בקשה בכתב המופנית לראש המחלקה.

לתשומת לבכם:

המחלקה אינה מתחייבת להעניק מינוי ו/או מילגת קיום ו/או מילגת שכר לימוד עד לקבלת התקציב ובהתאם למשאבים העומדים לרשותה.