חוזר לקראת הרשמה לקורסים

שלום רב,

כל ההודעות הרלבנטיות נשלחות אליך ללוח מודעות הנמצא באתר המחלקה לפיסיקה
http://www.bgu.ac.il/physics/BOARDS/phys_students.html
בכדי לקבל את ההודעות גם לדואר האלקטרוני שלך, עליך לצרף את עצמך לרשימת התפוצה באמצעות [subscription].

בימים אלו קיבלת הודעה מהפקולטה למדעי הטבע לגבי רישום לקורסים לשנת הלימודים הקרובה.

על מנת להקל עליך את תהליך ההרשמה, להלן פירוט השלבים שעליך לבצע:

שלב א:


היכנס לקישור:  
 https://physweb.bgu.ac.il/SHNATON/SHNATON2009/crs_plan.html
והדפיס לך את תוכנית הלימודים המומלצת לתואר ראשון על פי מגמות/מסלולים. מסגרת תכנית זו מחייבת אותך לאורך כל התואר.

שלב ב:


היכנס לקישור לקיוסק המידע האוניברסיטאי:
http://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/sc.personalCourseList
והדפס מערכת שעות לקורסים על פי המגמה/מסלול/שנה הרלבנטיים ע"פ הפרוט:


    מסלול רגיל חד מחלקתי (01) הכולל ארבע מגמות:
                בחירת המגמה מתבטאת בהצמדות לתוכנית הלימודים של המגמה.

    מסלול משולב:

     מסלול פיסיקה והנדסת חשמל (2) מגמה (3)
        בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.

    מסלול פיסיקה והנדסת חומרים (2) מגמה (5)
      בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.

    מסלול פיסיקה והנדסת מכונות (2) מגמה (8)
      שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו362, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות: לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך 203 ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך 362.  
    אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.

    מסלול פיסיקה ומדעי המחשב (3) מגמה (10)
      שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203  ו202, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, כל הקורסים הרלבנטים למדעי המחשב  דרך 202 (לוגיקה למשל) ולכל השאר דרך 203.
     אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.

במערכת  השעות מופיעים זמנים לכל הקורסים (לא כל הקורסים שיופיעו רלבנטיים לגביך, הצמד לתכנית הלימודים).

בכל קורס יש הרצאה אחת לכל התלמידים, ומספר קבוצת תרגול, עליך לבחור קבוצה אחת מתוכן.


שלב ג:


בתאריכים ה @@@@@  מתקיים הרישום בפועל, על פי חלון הזמן שמפורסם בפקולטה למדעי הטבע
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/6E59A338-863F-4077-A5D9-56326C2EF154/61609/matzegeta2009.pps

כל שעליך לעשות הוא להכניס את מספרי הקורסים למחשב, לאחר שתקבל הודעה: 'הייעוץ בוצע בהצלחה' הוצא תדפיס ייעוץ, הכולל גם אישור לימודים - כדאי לשמור אותו כי בסוף השנה תזדקקו לו לצורך הנחה בתשלום הארנונה.

להלן קישור לטבלת יועצים העומדים לרשותך: https://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/advisors2009.doc

בשבועיים הראשונים של הסמסטר מתקיימת תקופת שינויים - בה תוכלו שוב להרשם או לבטל קורסים - כרצונכם.
לאחר מכן  לא יתאפשר רישום לקורסים.
ביטול קורסים אפשרי עד חודש לפני תום הסמסטר וכרוך בתשלום מלא על הקורס ותוספת של קנס.

*  *  *

הלימודים מתחילים ב- 26/10/2014.

עליך להגיע לשיעורים על פי הזמנים והחדרים המופיעים במערכת השעות.כל הזמן מתבצעים שינויים בחדרים, כדאי להדפיס שוב מערכת שעות סמוך לתחילת הלימודים ולבדוק בלוח המודעות הנמצא באתר המחלקה.

בברכת שנת לימודים פורייה,

אביבה פרידמן
רכזת לענייני תלמידים
המחלקה  פיסיקה