קישורים ומידע עבור סטודנטים

זה השער הישן, אבל עדיין יכול להיות שימושי. החל משנת 2014 השער החדש הוא כאן.
  • אתרי קורסים ומעבדות: here
  • פרויקטים - מדיניות: here, הצעות: here 
  • שנתון הלימודים של המחלקה:  here      

 קישורים שימושיים 


 הפינה של ועדת הוראה 


 הפינה של ועדת מיחשוב 

שרותי המיחשוב במחלקה לפיסיקה (סקירה כללית)
 
To download essential applications click here
 
How to write Latex   F(a,b) = \frac{1}{b-a}\int_a^b
              f(x,\alpha,\beta,\gamma) dx   click here
 
הגשות על ידי סטודנטים   --  Submission Site