Rattleback

rattleback  הוא סביבון בצורת אלפסואיד למחצה שיכול להסתובב סביב צירו בכיוון מועדף. אם מסובבים אותו בכיוון ההפוך הוא נהיה לא יציב "רועד" נעצר וחוזר להסתובב בכיוון המועדף

DSCN0420

 

צילום מקרוב :