Registration (deadline: 7-April-2003)

Name:       Last name, first name

Email:      userid@domain

Phone:      for example 04-1234567

Cell:       for example 055-123456

Additional details:

לינה בשדה בוקר (בית המבורג במדרשת בן גוריון) תסופק על ידי המחלקה על בסיס של שניים/שתיים בחדר.

עקב מספר החדרים המוגבל תנתן עדיפות למשתתפי הכנס על פני בני/בנות זוג של משתתפים.

תוספת המחיר עבור לינת בן/בת הזוג תחול על המשתתף.

על סמך הפרטים שיתקבלו תזמין המחלקה חדרים בבית ההארחה. אם בקשת סידור לינה ומסיבה כלשהי עליך לבטל אותה, אנא הודיע/י לנו על כך עד ה-15 לאפריל.