Ex. 1

1.
א. מהי שנת אור ?
ב. כמה זמן לוקח לאור להגיע אל כדור הארץ מהשמש ?

2.
א. PARSEC הוא יחידת אורך המוגדרת על ידי פרלקסה של שניית קשת אחת, מהו מרחק זה בס"מ ? ומהו בשנות אור ?

3.
הנך עומד על חוף הים, וספינה  עם תורן בגובה 25 מטר מפליגה לאופק. עד איזה מרחק ניתן יהיה לראותה ?

4.
חשב את רדיוס כדוה"א בשיטת "שמש הצהריים"    Noon Sun
(על פי הנתונים שהוצגו בכיתה)

5.
מהוא המרחק אל כוכב המבצע פרלקסה של חצי מעלת קשת?
א. במבט מכדוה"א
ב. במבט מלווין המקיף את השמש ברדיוס כפול מרדיוס הסיבוב של כדוה"א.

6.
עבור צביר בזווית של חצי רדיאן (בערך 28.5 מעלות) שקטן באחוז אחד לשנה.
המהירות הרדיאלית שלו היא 30 קילומטר לשנייה. מה המרחק אל הצביר?