מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופסור קגנוביץ שיעור 92/01 12-15 ה
שי ענבר תרגול 34/3 09-10 ד
שי ענבר תרגול 90/222 10-11 ד
שי ענבר תרגול 90/244 16-17 ד
שי ענבר תרגול 90/244 17-18 ד
פרופסור קגנוביץ שעות קבלה 54/322 15-16
ב
פרופסור קגנוביץ שעות קבלה 54/322 10:30-11:30
ה
שי ענבר שעות קבלה 54/319 14-16 ד