מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' מנסן ישי
הרצאה
28/303 8-11 ב
אדם רייכנטל תרגול- קב' 32
28/106 13-14 ד
אדם רייכנטל תרגול- קב' 33
72/213 14-15 ד
פרופ' מנסן ישי שעות קבלה 54/211 09-11 ג
אדם רייכנטל
ש.ק. - יש לתאם באימייל 54/207
18-20
ה