מי סוג חדר / בנין שעה יום
מר אסטרין יבגני שיעור 90/326 10-13 ב
מר אסטרין יבגני שעור 72/212 10-13 ג
מר ספקטור מרט תרגול 90/229 14-16 ב
מרט ספקטור תרגול 90/328 14-16 ג
מר אסטרין יבגני שעות קבלה 54/-115 16-18
ב
מר מרט ספקטור שעות קבלה 54/-115 16-18 ג