מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופסור אהוד מירון
שיעור 92/001 10-11 א
פרופסור אהוד מירון שיעור 92/001 8-10 ה
ערן אברהם
תרגול 34/203 13-14 ב
ערן אברהם
תרגול 34/305 12-13 ה
ערן אברהם
תרגול34/30513-14ה
פרופסור אהוד מירון
שעות קבלה 54/333 10-12
ה
ערן אברהם
שעות קבלה 54/321 15-16 ב
ערן אברהם
שעות קבלה54/32115-16ד