סוג חדר / בנין שעה יום
איתן שיעור 28/303 17:00-20:00 ב
ניצן תרגול 97/203 13:00-14:00 ד
ניצן תרגול 97/205 14:00-15:00 ד
איתן שעות קבלה 54/219 15:00-17:00 ב
ניצן שעות קבלה 54/-112 8:00-10:00 ג