תכנית שבועית מעודכנת

שבועות נושאים פרק בחוברת
1 קינמטיקה
מושגי יסוד
תנועה שממד אחד
תנועה בשניים ושלושה ממדים
וקטורים
1.2, 1.3
2 קינמטיקה (המשך)
תנועה מעגלית
כללי: כיוון המהירותת ורכיבי התאוצה 
רדיוס העקמומיות
1.4, 1.5
3 חוקי ניוטון
שלושת החוקים
מערכות יחוס התמדיות
מהירות יחסית
כוח הכבידה, משקל, כוח התגובה הניצב למשטח (נורמל), כח המתיחות
2.1-2.4
4 חוקי ניוטון (יישומים)
חיכוך
בעיות משולבות
2.5
5 אנרגיה קינטית ועבודה
אנרגיה קינטית
הספק
עבודה
משפט עבודה ואנרגיה
עבודת כוחות שונים: כבידה, חיכוך, קפיץ, נומל
כוחות משמרים
3.1
6 אנרגיה פוטנציאלית, חוק שימור האנרגיה
מושג אנרגיה פוטנציאלית
אנרגיה פוטנציאלית של כבידה ושל כוח הקפיץ
חוק שימור האנרגיה בהיעדר כוחות לא משמרים
משפט עבודה ואנרגיה בנוכחות כוחות לא משמרים
קשר בין אנרגיה פוטנציאלית וכוח
תכונות תנועה חד-ממדית באנרגיה פוטנציאלית
3.2
7 מערכות חלקיקים
תנע וחוק שני של ניוטון בצורה מועדכנת
מאפיינים של מערכת חלקיקים
תנע של מערכת ומרכז המסה
חוק שני של ניוטון למערכות
אנרגיה של מערכת
4.1-4.3
8 מערכות חלקיקים (המשך)
אנרגיה פנימית
מערכת גופים
התנגשויות
4.4, 4.5
 9 תנועה סיבובית
תנע זוויתי של חלקיק
חוק שני של ניוטון לתנועה סיבובית של חלקיק בודד
תנע זוויתי של מערכת
חוק שני של ניוטון לתנועה סיבובית של מערכת
תנע זוויתי של מרכז המסה ותנע זוויתי פנימי
5.1
10 תנועה סיבובית של גוף קשיח
סיבוב של גוף קשיח סביב ציר
מהירות זוויתית
תנע זוויתי בכיוון ציר הסיבוב
מומנט התמד
חוק שני של ניוטון לתנועה סיבובית של גוף קשיח סביב ציר מקובע
5.2
11 תנועה סיבובית של גוף קשיח (המשך)
סיבוב גוף קשיח סביב ציר שכיוונו קבוע
גלגול
ביעות משולבות
5.3
12-13 חזרה והכנה למבחן