1. ציון הקורס יהיה 100% ציון המבחן.
  2. בקורס יועלו במהלך הסמסטר 12 תרגילי בית, יש להגיש לפחות 8 תרגילים (60%). כל מי שיגיש פחות מ-8 תרגילים, ציונו הסופי יופחת ב-2 נקודות עבור כל תרגיל שחסר.
  3. יש להגיש את שיעורי הבית בצורה אלקטרונית דרך האתר.
  4. אם יהיה חשד לרמאות אקדמאית (העתקה או הגשה של חומר לא הולם) תוגש תלונה לודעת המשמעת של האוניברסיטה ודוח מפורט יוכנס לתיק האקדמי האישי.
  5. שיעורי בית אשר הוגשו באיחור ירשמו בתור "מאוחרים". במקרים במיוחדים כגון: מילואים, אישפוז וכד' נא לפנות למתרגל הקורס בהקדם האפשרי.
  6. יש לאשר כל בקשה להגשה באיחור לפני תאריך ההגשה.
  7. ‫הבחינה תהיה מורכבת מ-3 שאלות פתוחות ו-10 שאלות אמריקאיות.‬
  8. ‫משך הבחינה הוא 3 שעות.‬
  9. ‫דף נוסחאות יצורף לבחינה.
  10. לא ניתן להביא מחשבון למבחן.