מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' אלכסנדר קגנוביץ'
הרצאה
28/204 12-15 ד
שניר כהן תרגול- קב' 21 28/104 15-16 ד
שניר כהן תרגול- קב' 22
90/145 10-11 ג
פרופ' אלכסנדר קגנוביץ' שעות קבלה 54/322 11-12 א
54/32215-16ב
שניר כהן
שעות קבלה 54/321
14-15
א