יחסות פרטית

(פיסיקה 1 לפיסיקאים, 17/2/2005, מועד ב', 6)
שני חלקיקים זהים בעלי מסת מנוחה m כל אחד, מתנגשים חזיתית כאשר לכל אחד מהם אותו גורם לורנץ \gamma במערכת המעבדה. מהי אנרגית אחד מהם במערכת יחוס של השני?