התפרקות חלקיק

חלקיק נע בכיוון x ומתפרק לשני חליקים חסרי מסה. הראשון נע בכיוון x והשני בכיוון x- והאנרגיה של השני היא מחצית מהאנרגיה של הראשון.
מה הייתה המהירות של החלקיק שהתפרק?