שרדינגר

מה הם רמות האנרגיה של חלקיק בעל מסה m (למשל אלקטרון) הכלוא בבור פוטנציאל הסופי הבא: