שרדינגר

אלקטרון נמצא במצב n=3. מהם הערכים העצמיים האפשריים של {\hat{L}_x}^2+{\hat{L}_y}^2?