שרדינגר

מצא\י באופן נומרי את רמות האנרגיה בבור פוטנציאל כזה (כמה יש?) אם נתון כי V_0=\frac{24\hbar^2}{md^2} כאשר V הוא גובה הפוטנציאל, m מסת החלקיק,  ו-d רוחב הבור.
א) בליבו של טרנזיסטור (הרכיב ממנו בונים מעבדי מחשבים – צ'יפ) נמצאמחסום פוטנציאל. הערך/י מהו העובי המינימאלי של המחסום (ומכאן גם גודלו המינימאלי של הטרנזיסטור) כך שלפחות 90% מהאלקטרונים לא יברחו דרכו ע" י מנהור.
נתונים נוספים: אנרגיית האלקטרון היא \epsilon=1eV , גובה המחסום
הוא V0=5 eV.
ב) תן/י ביטוי להסתברות המעבר של חלקיק מעל בור פוטנציאל בגובה –V0 ורוחב a.
pic