פונציאל תלת מימדי

חלקיק בעל מסה m נע בהשפעת הפוטנציאל:

1. מצאו את הפונקציות העצמיות של פוטנציאל זה
2. רשמו את ששת רמות האנרגיה הנמוכות ביותר ואת הניוון של כל רמה.
נתון כי רמת האנרגיה הנמוכה ביותר היא