שרדינגר

א) בהיותך מהנדס/ת במפעל לייצור שבבים מגיעה דרישה מההנהלה ליצור קבל לוחות כך שזליגת המטען דרך הקבל תהיה בשיעור קטן יותר מ-a^b \frac{\partial p}{\partial x}. נתון  רוחב הקבל (המרחק בין הלוחות) של  5Å ונתון מחסום פוטנציאל  בחומר     הדיאלקטרי (בין לוחות הקבל) של 10V. אנרגיית האלקטרון בקבל   היא קטנה כ-0.1eV. האם ניתן לייצר קבל כזה?
ב) נתון כי אלקטרון בעל אנרגיה השווה לאנרגיה שיש להשקיע על מנת ליינן אלקטרון מהרמה השלישית באטום המימן מגיע משמאל למדרגת פוטנציאל הבאה. חשב/י את ההסתברות שהאלקטרון יוחזר ממדרגת הפוטנציאל.

ג) פתור/י עבור המקרה בו אנרגיית האלקטרון היא 2V0.