פוטנציאל הרמוני וקיר אינסופי

מצא את האנרגיות העצמיות והמצבים העצמיים של החלקיק הנתון בפוטנציאל
V(x)=\left{\matrix{\frac12 m\omega^2x^2, & x>0\\ \infty, & x\leq 0}\right.