אי - ודאות

נתון ילד הזורק גולות ,בעלות מסה m, מראשו של סולם בגובה H כלפי מטה אל עבר סדק ברצפה.
א) הראה/י שע"מ שהילד לא יחטיא את הסדק,  הרוחב המינימלי שלו צריך להיות  \Delta{x}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m}\sqrt{\frac{H}{2g}}} 
ב) עבור H= 10 m, m=1 gram, האם הילד יוכל לבדוק את עיקרון האי-ודאות ?