פונקציות גל

פתרו את כל הסעיפים הבאים עבור כל אחת משתי פונקציות הגל הבאות.
  1. \Psi(x)=cx^2e^{-x^2/2a}
  2. \Psi(x)=\frac{c}{1+x^2/a}
רמז מתמטי: עבור פונקצית הגל השנייה יהיה עליכם לחשב אינטגרלים ובהם חזקות שונות של
\frac{1}{1+x^2/a}
מומלץ להשתמש בהצבה
x=\sqrt{a}\tan\theta