קוונטיזציה של בוהר

השתמשו בתנאי הקוונטיזציה של בוהר:

\oint p dx = h n

והראו שעבור פוטנציאל של אוסצילטור הרמוני:
 H=\frac{p^2}{2m}+\frac{mw^2x^2}{2}

מתקבל כי רמות האנרגיה מקיימות:

\Delta E = \hbar w