פולינומי לג'נדר

בעזרת הפונקציה היוצרת של פולינומי לג'נדר
T(w,s)=\left(1-2ws+s62\right)^{1/2}=\Sigma_{l=0}^{\infty}{P_l(w)s^l}
הראו כי
(l+1)P_{l+1}(w)=(2l+1)wP_{l}(w)-lP_{l-1}(w)