אופרטורים

נתון אופרטור נורמלי A.
אילו מן האופרטורים הבאים אוניטריים או הרמיטיים, נמקו:
א) B=e^{i(A+A^\dagger)}.
ב) C={i(A-A^\dagger)}.
ג) D=\frac{1-iF}{1+iF} באשר האופרטור F מוגדר באמצעות F=AA^\dagger.
ד) G=e^{i(A-A^\dagger)}.