שני בורות פונקצית דלתא - הפתרון האנטי-סימטרי

הערה: תרגיל זה הינו המשך לתרגיל e_80_1_027.

חלקיק נתון בהשפעת הפוטנציאל החד מימדי
V(x)=-\alpha[\delta(x-a)+\delta(x+a)]
א) רשמו את הפתרון האנטי-סימטרי.
ב) רשמו את תנאי רציפות הפונקציה, ואת תנאי אי רציפות הנגזרת.
ג) פתרו באופן גרפי את המשוואות (קל יותר לפתור את המשוואה ההופכית). קבלו תנאי לקיום הפתרון האנטי-סימטרי.
ד) קבלו ביטוי עבור האנרגיה והשוו אותו לביטוי שקיבלתם עבור האנרגיה של המצב הסימטרי. 
ה) ציירו באופן גס את פונקצית הגל.