שני בורות פונקצית דלתא - הפתרון הסימטרי

חלקיק נתון בהשפעת הפוטנציאל החד מימדי
V(x)=-\alpha[\delta(x-a)+\delta(x+a)]
א) רשמו את הפתרון הסימטרי.
ב) רשמו את תנאי רציפות הפונקציה, ואת תנאי אי רציפות הנגזרת.
ג) פתרו באופן גרפי את המשוואות.
ד) קבלו ביטוי עבור האנרגיה. השוו לאנרגיה של בור פונקצית דלתא בודדת (e_80_1_020).
ה) ציירו באופן גס את פונקצית הגל.