בור פוטנציאל אינסופי - צמצום קירות

חלקיק נתון בבור פונטנציאל אינסופי [-a,a] במצב היסוד (n=0). במצב זה פונקצית הגל היא:

\psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cos{\frac{\pi}{2a}x}
בזמן t=0 מזיזים בפתאומיות את קירות הבור ל- [-\frac{a}{2},\frac{a}{2}]. חשבו את ההסתברות למצוא את החלקיק ברמת היסוד החדשה (m=0), ובכל אחת משלוש רמות היסוד המעוררות החדשות (m=1,2,3).