בור פוטנציאל - פונקצית דלתא

חלקיק נע בהשפעת פוטנציאל V(x)=-\alpha \delta (x).
א) מצאו פתרון עבור אנרגיות שליליות.
ב) מצאו את פונקצית צפיפות ההסתברות של התנע.