פיזור ממחסום פוטנציאל ריבועי

נתון מחסום פוטנציאל
V(x)=\left{0\ \ x<-a\\ V_0\ \ -a<x<a\\0\ \ a<x
א) רשמו פתרון עמיד בזמן עבור E>V_0, חשבו את מקדמי העברה והחזרה T=|t|^2,R=|r|^2.
ב) הראו כי עבור 2ka=n\pi, מתקבלת העברה מלאה. k=\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}
ג) מצאו את מקדמי ההעברה וההחזרה עבור 0<E<V_0.