טרנספורם פוריה

בהנתן לורנציאן \frac{A}{k^2+a^2} חשבו את \varphi(x). הראו גרפית כי מתקיים \Delta x\Delta k\sim 1 עבור מקרה זה.