גלי חומר

א) בהנחת דה-ברוי, מצא/י את מהירות החבורה ואת מהירות הפאזה של גוף מוצק.
ב) מתוך סעיף א', האם המהירות ה'מכנית' v הנה מהירות הפאזה או מהירות החבורה?
ג) הוכח/י את יחס האי ודאות הבא: \Delta{E}\Delta{t}\geq\frac{\hbar}{4\pi}
ד) הוכח/י את יחס האי ודאות הבא: \Delta{x}\Delta{\lamb}\geq\frac{\lambda^2}{4\pi}