מודל האטום של בוהר

א) אטום מימן מעורר ע"י אור UV באורך גל של 1000Å. באילו אורכי גל יופיעו קווי פליטה בספקרטום של המימן כאשר יחזור לרמת היסוד?
ב) כמה קווי פליטה יופיעו אצל אטום מימן המעורר לרמה n?
ג) זוג אטומי מימן מתנגשים בהתנגשות פלסטית לחלוטין. בעקבות ההתנגשות אחד האטמים מעורר, ולאחר חזרתו לרמת היסוד פולט פוטון יחיד. מהי האנרגיה הקינטית המינימלית של האטום הפוגע? מהי מהירותו? האם ניתן להשתמש בחשבון לא יחסותי?