קרינת גוף שחור

א) חשב/י את אורך הגל בו תהיה הפליטה המקסימלית עבור הגופים הבאים:
 קרינת הרקע הקוסמית (שריד מהמפץ הגדול והוכחה לקיומו) 3K
 גוף האדם (לפי טמפרטורת העור שלך)
 פני השמש 5800K
 לאיזה תחום בספקטרום שייכת כל תוצאה?

ב) עבור גוף שחור נתון צפיפות האנרגיה הנפלטת ב-400 nm גבוהה פי 3.5 מצפיפות האנרגיה הנפלטת ב- 200 nm. מצא/י את טמפרטורת הגוף.

ג) עבור גוף שחור נתון צפיפות האנרגיה הנפלטת ב-200 nm גבוהה פי 3.5 מצפיפות האנרגיה הנפלטת ב- 400 nm. מצא/י את טמפרטורת הגוף.