התאבכות 

מהו הפרש הפאזה בין שני גלים נעים זהים עם אמפליטודה הנעים לאורך מיתר מתוח, אשר חיבורם ייצור גל חדש עם אמפליטודה של