פונק' הגל

א.  רשום/י את הביטוי עבור פונק' הגל בתרשים הבא:


ב. מצא/י את מהירות הגל, אורך הגל, תדירות וזמן המחזור.