מטוטלות מצומדות

נתונות מטוטלות מצומדות באורך l_1 מ- z=0 עד z=L. החל מ- z=L אורך המטוטלות מתקצר ל- l_2 והחלק הזה ממשיך עד אינסוף. תנועת המטוטלת השמאלית היא מחזורית בעלת g/l_1 < \omega^2 < g/l_2. מצא את צורת הגל במערכת (בשני האזורים).