מטען בקו תמסורת

הראו כי בקו התמסורת שבשרטוט המשוואה למטען הינה זהה למשוואת הזרם שהתקבלה בהרצאה.

\mu _s = 0.3

fig