מערכות בדידות

נתונה מטוטלת במשקל 250 gr המחוברת בעזרת חוט באורך 1.5 m לגוף בעל מסה של 2.5 kg, המחובר לקיר בעזרת קפיץ בעל קבוע של k=2 kN/m.

המערכת משוחררת מנקודת ש.מ. כאשר הגוף נע שמאלה במהירות של 1.5 m/s. מצא/י את התדרים העצמיים ואת אופני התנודה של המערכת.