תנודות

במעגל ה-LC הבא נתון כי בזמן t=0 הקבל הימני טעון במטען q0 והשמאלי פרוק.
א) מצא/י את התדירויות העצמיות ואת אופני התנודה של המערכת.
ב) תן/י ביטוי למטען שעל הקבלים כפונקציה של הזמן.
pic