הקדמה


נתונה המערכת הבאה: כדור בעל מסה m תלוי באוויר במרחק d בין שני קירות. הכדור מחובר לקירות בעזרת שני קפיצים בעלי קבוע k.
קבע/י האם המערכת הנ"ל נעה בתה"פ ואם כן מצא/י את תדר התנודה.
רמז: המערכת אופקית, לא לשכוח כבידה!