הקדמה

פתור/י את מערכת המשוואות הדפרנציאליות המצומדות הבאות:
\ddot{x_1}=a_{11}x_1+a_{12}x_2
\ddot{x_2}=a_{21}x_1+a_{22}x_2