מיתר מאולץ

מיתר באורך L, צפיפות \rho ומתיחות T מוחזק בנקודות  x=L, x=0. בנקודה  x=0 בניצב למיתר מופעל כוח מחזורי F(t) = F_0\sin\omega_0 t.
נתון כי ברגע t=0 המיתר ישר ומהירותו אפס. מצא את צורת המיתר בכל זמן.