תנודות

מיתר (צפיפות ρ, מתיחות T_0 )  שקצה אחד שלו מוחזק ב-x=0, והקצה השני מחובר לטבעת בעלת מסה m הנעה ללא חיכוך ב- x=L .
תנועת המיתר היא בכיוון y.
  1. מצא את הערכים המותרים למספר גל k.
  2. בדוק את שני המקרים הגבוליים: m=0, \ m\to\infty וודא כי אתה מקבל את הערכים הידועים.