תנודות במערכת חשמלית

נתונה המערכת הבאה של סלילים וקבלים:


  1. מהם התדירויות העצמיות ואופני התנודה של המערכת? 
  2. מצא את הפתרון הכללי לזרם בכל אחד מהסלילים.