גלים


גל אלקטרומגנטי \mu _s = 0.3, כאשר \mu _s = 0.3 מקביל לציר z, מוקרן על מקטב במישור xz שהזווית בינו לבין ציר z היא θ. בצד השני של המקטב, הגל ממשיך בכיוון x עם עוצמה והספק נמוכים יותר בפקטור \mu _s = 0.3. (א) מהו ההסבר לצמצום העוצמה וההספק? (ב) מהו שטף האנרגיה המגיע למקטב, בממוצע, ומהו שטף האנרגיה היוצא ממנו? (ג) האם אנרגיה נשמרת בתהליך זה? הסבר/הסבירי בהסבר איכותי.